Reklamačný poriadok

Dodávateľom a prevádzkovateľom tohto internetového obchodu od 15.8. 2019:

Reklamačný poriadok:

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ") a zákona č. 634/1992 Zb.

O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"),

u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").. Reklamáciu možno vykonať len v prípade, že je tovar v záručnej dobe.

Dĺžka záručnej doby je uvedená u každého tovaru v katalógu. Záruka sa vzťahuje na bezchybnú funkciu výrobku pri správnom používaní a na chyby vzniknuté prokazatetnou vinou výrobcu. 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, tj. Ihneď po prvom použití výrobku.

Všetok tovar je pred odoslaním k zákazníkovi naším zamestnancom kontrolovaná a skúšaná. Tovar si prosím prekontrolujte ihneď pri jeho prevzatí.Zákazníkom internetového obchodu modely-vlačikov.sk

je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci-spotrebiteľ")

alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ

a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci".

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Podnikateľ je povinný reklamáciu vybaviť vo lehota do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude táto lehota dodržaná  je povinný dohodnúť so spotrebiteľom písomne dlhšiu dobu

a alebo mu vrátiť peněžena prostriedky za reklamovaný tovar vrátane adekvátnych nákladov na vrátenie tovaru napr: poštovné (neadekvátny preplatenie taxi služby)

a to na uvedený bankový účet prípadne služenkou na Uvedný adresu spotrebiteľom.  Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

Zodpovednosť Predávajúceho:

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:má vec vlastnosti,

ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísalalebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru

a na základe reklamy nimi vykonávané,sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,vec zodpovedá

kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,je vec v zodpovedajúcom množstve,

miere alebo hmotnosti a,vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.2.Ke Tovar je prikladaný daňový doklad a k niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list,

slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

Čo robiť ak zásielka vykazuje poškodenie?

Ak je balík poškodený alebo obsah balíka poškodený, tak ho nepreberajte od prepravcu a alebo tovar pred ním

prekontrolujte a ak je poškodené trvajte na spísaní reklamačného protokolu s dodávateľom Slovenská pošta v ten samí deň pri prevzatí zásielky s uvedením zistených závad. Do záruky nespadajú tieto prípady:

 - Tovar bol reklamovaný po záručnej dobe  

- Tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný spotrebiteľom

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Podľa ustanovenia paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, v znení neskorších predpisov, odstúpi ak spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu,

najneskôr do 14 dní, od odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar,ktoré od neho dostal. Podľa ustanovenia paragrafu 1832 odsek 1, zákona číslo 89/2012, OZ v znení neskorších predpisov stanovuje podnikateľmi

nasledujúce povinnosť - ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy,

všetky peňažné prostriedky vrátane nákladu na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal rovnakým spôsobom.Podniaktel vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky len vtedy,

ak tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.Podľa ustanovenia paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ zodpovedá

podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladaním s týmto tovarom inak, než je nutné sním nakladaťvzhľadom na jeho povahu a vlastnosti to neplatí ak

podnikateľ neoznámil informácie podľa ustanovení paragrafu 1820 odsek jedna písmeno F.

 

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru zákazníkom:

- Zaslanie informácie zákazníkom, že odstoupuje od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov podľa príslušných paragrafov OZ s uvedením číslo objednávky,

dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie hodnoty zakúpeného tovaru

-po obdržaní tovaru, ktorý vrátite späť je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od uvedenia spotrebiteľom o odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať všetky peňažné

prostriedky vrátane nákladu na dodanie, ktoré od zákazníka na základe kúpnej zmluvy prijal.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom

(napr. Ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

 

Aké dokumenty je dobré priložiť?

K vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Aký tovar nie je možné vrátiť?
o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu

 

Formulár pre vrátenie/výmenu tovaru a reklamáciu tovaru 

 

Reklamácie a vrátený tovar s odstúpením od kúpnej zmluvy prosím zasielajte na adresu našej prevádzky:

Martin Tesař

Specializovaný E-shop modelovej železnice

Pražská 76

679 61 Letovice ČR

IČO: 08347697

DIČ: CZ8403293767 ( platca DPH od 1.2.2020)

Tel: 00420776348734

E-mail: info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Reklamačný poriadok platí od 15.8.2019


 

ZÁKAZNÍK


    Prihlásiť nebo Registrovať

NOVINKY E-MAILOM

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích? Napište zde svoji e-mailovou adresu. Zadáním již registrované adresy se odhlásíte.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefón
objednávky, dotazy:

00420 776 348 734
(10:00-16:00)

E-mail:
info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Viac kontaktov

Vykupujeme modely za hotové

Facebook

Náhradné diely pre železničné modely TT, HO

Darčekový poukaz ideálny darček pre nerozhodnutých

Odkazy | Powered by: Webglobal